Een opmerking of een klacht? We helpen u graag

Heeft u tijdens uw reis een opmerking of klacht, maak deze dan - direct - kenbaar bij de accommodatie, reisleider of chauffeur. Zij proberen dit dan meteen voor u op te lossen. Als uw klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost, wilt u dan direct contact met ons hoofdkantoor opnemen? Op telefoonnummer +31 73-5 999 777 zijn wij 24/7 bereikbaar om u hulp te bieden, zodat u hopelijk weer ongestoord van uw vakantie kunt genieten.

Ondanks alles toch een klacht?

Is uw reis toch niet naar wens verlopen en zijn eventuele problemen ter plaatse niet opgelost? Dan kunt u tot twee maanden na thuiskomst hiervan melding bij ons maken. Wij beantwoorden uw vragen en reacties na afloop van de reis en proberen samen met u een oplossing te vinden. U kunt uw melding via ondertaande knop registreren:

Meldingsformulier


Kras Klantenservice
Bernseweg 22a
5324 JW Ammerzoden

Volledigheidshalve maken we u erop attent dat groepsklachten of klachten die worden vermeld op enquêteformulieren niet in behandeling worden genomen.

Geen overeenstemming, wat nu?

Wanneer u niet met TUI Nederland tot overeenstemming bent gekomen, kunt u een erkende neutrale partij laten oordelen in uw geschil. Zo hoeft u niet naar de rechter te stappen. De Europese Commissie heeft hiervoor een online geschillenbeslechting platform opgezet. U kunt uw geschil op een alternatieve manier laten beslechten door uw klacht op dit platform aan te melden. Voorwaarde is wel dat u met Kras overeenstemming bereikt over de (nationale) instantie die voor deze geschillenbeslechting wordt benaderd.

Als uw klacht te maken heeft met een pakketreis*, maken wij u er graag op attent dat TUI Nederland als ANVR-lid automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie Reizen. De Geschillencommissie Reizen is door de Europese Commissie erkend als neutrale instantie voor alternatieve geschilbeslechting, zoals in de vorige alinea bedoeld. Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij de Geschillencommissie Reizen een klacht in te dienen:

Geschillencommissie Reizen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070-310 53 10
www.degeschillencommissie.nl

Let er wel op dat op uw klacht alleen door de Geschillencommissie Reizen in behandeling wordt genomen indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 12 en 13 van de ANVR Reisvoorwaarden, en aan hetgeen is bepaald in het Reglement van de Geschillencommissie Reizen. Of raadlpleeg de ANVR Reizigersvoorwaarden.

* Een pakketreis (ook wel georganiseerde reis) is een door een reisorganisator samengestelde reis die een overnachting omvat of tenminste 24 uur duurt en die twee of meer van de volgende elementen omvat: a) transport; b) accommodatie; c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.